بیوشیمی

بیوشیمی خون علم بررسی و آنالیز مایعات حیاتی بدن مانند خون، ادرار، مایع مغزی نخاعی (CFS) ، مایع سینوویال، مایع پریکارد و… یکی از راههای پی بردن به بیماریها و نارسایی های بدن، با توجه به تاثیر تغذیه برآن می باشد. به طور استاندارد خون در واحد حجم دارای مقادیر ثابتی از مواد است که با آنالیز آن و اندازه گیری فاکتورهای خونی، میتوان به نتایجی در خصوص وضعیت بیماری ها پی برد .
بخش بیوشیمی یکی از بخش های اصلی آزمایشگاه تشخیص پزشکی می باشد، که با کمترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت جوابهای تخصصی و فوق تخصصی در تست های بیوشیمی را ارائه می دهد.
این بخش شامل سه قسمت 1- بیوشیمی خون ، 2- بیوشیمی ادرار و 3- بیوشیمی مایعات بدن می باشد. نوع آزمایش درخواستی، تعیین کننده نمونه مورد استفاده در آزمایش است.
 
این بخش با بهره گیری از نیروی مجرب و متخصص، مجهز بودن به فن آوری های روز دنیا و استفاده از دستگاه های پیشرفته و اتوماتیک، انجام کنترل کیفی روزانه به منظور صحت و دقت آزمایشات و شرکت در برنامه های کنترل کیفی خارجی و داخلی برای کلیه آزمایشات، کارایی خود را به بهترین نحو نشان داده است. بخش بیوشیمی آزمایشگاه آرژانتین با فعالیت در دو شیفت کاری، آزمایش های روتین و تخصصی بیوشیمی را بطور روزانه و اورژانسی انجام می دهد.