دستورالعمل تهیه نمونه مدفوع

• حداقل 4 تا 5 روز قبل از نمونهگیری از مصرف موادی که برای رادیوگرافی خورده میشود (باریم)، روغنهای کرچک یا روغن های معدنی، برخی آنتیبیوتیکها )تتراسایکلین)، ملینها، آنتی اسیدها و بیسموت خودداری شود. از مصرف آنتی بیوتیک با دستور پزشک معالج می توان خودداری کرد. ( مصرف داروهایی مانند تتراسایکلین و مترونیدازول حتما با آزمایشگاه گفته شود .)
• در مواردی که اندازهگیری کمی یا کیفی چربی در مدفوع مورد درخواست میباشد بیمار نباید پیش از جمعآوری نمونه از شیاف یا مواد روغنی استفاده نماید.
• مقدار لازم برای آزمایش در مدفوع جامد به اندازه پشت ناخن (اندازه یک فندق ) و در مدفوع آبکی 0.5 ml است.
• نمونه مدفوع نیاز به ناشتایی ندارد و در ظرف پلاستیکی جمع آوری می شود.
• نمونه مدفوع نباید با صابون، دستمال کاغذی، ادرار یا آب آلوده شود زیرا ادرار میتواند برخی از انگلهای فعال را از بین ببرد.
• در صورت درخواست سه نوبته ، هر نوبت در یک روز یا به صورت یک روز درمیان انجام شود. اگر فرد دچار یبوست باشد، سه نمونه را حداکثر در مدت 10 روز جمع آوری کند.
• بیماران باید نمونه جمعآوریشده را خصوصا” در موارد مشکوک به اسهال خونی بلافاصله به آزمایشگاه ارسال کنند. اگر انجام آزمایش حداکثر تا 30 دقیقه پس از جمعآوری نمونه امکانپذیر نباشد، لازم است نمونه تا زمان انتقال به آزمایشگاه در دمایی که نه سرد است و نه گرم قرار داده شود. همچنین برای آزمایش کشت مدفوع نمونه باید بلافاصله به آزمایشگاه ارسال شود به ویژه در مواردی که بیمار اسهال دارد.
• اگر چند نوبت آزمایش دارید سعی کنید که هرنمونه (قوطی) پس از تهیه به آزمایشگاه تحویل شود. • سعی کنید از بخش بلغمی یا خونی مدفوع نیز درون قوطی ریخته شود.
• باید توجه نمود که نباید در طی یک روز بیشتر از یک نمونه از بیمار جمعآوری نمود.
• اگر دارو مصرف میکنید حتما” در مورد داروهای مصرفی خود قبل از نمونهگیری با آزمایشگاه مشورت کنید.
**چون هر نمونه مدفوع میتواند به عنوان یک منبع مهم باکتری، ویروس و انگل باشد, لذا باید به عنوان یک منبع آلوده کننده مهم محسوب گردد.
**در صورتی که بیمار بستری است ،نمونه را در یک ظرف خشک جمع آوری نموده و سپس با استفاده از چوب مخصوص (آبسلانگ) نمونه را به ظرف منتقل می کنیم و سریعا به آزمایشگاه رسانده می شود.