Parasitology

آزمایش‌های مربوط به بخش انگل‌شناسی توسط کارشناس مسئول این واحد از ساعات ابتدایی شروع به کار آزمایشگاه انجام می‌شود.
نمونه‌های این واحد به دو دسته تقسیم می‌شود:
۱ - نمونه‌های کشت که بلافاصله تفکیک و تحویل بخش میکروب‌شناسی می گردد تا بلافاصله کشت انجام شود.
۲ - نمونه‌های واحد انگل‌شناسی که به روش‌های متداول و مورد تایید استانداردهای آزمایشگاهی انجام می‌گردد.
در این واحد همچون سایر بخش‌ها نمونه‌های اورژانسی در اولویت هستند. در تشخیص اوژانسی بودن نمونه علاوه بر درخواست بیمار یا پزشک، پرسنل بخش موظف به در اولویت قرار دادن نمونه‌هایی با شرایط تعریف شده‌ی یک نمونه‌ اورژانسی هستند (از جمله نمونه‌های اسهالی، موکوسی، خونی و…).
طراحی سایت