راهنمای نمونه گیری اسپرم

-نمونه باید پس از سه تا پنج روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود و نمونههایی که پیش از دو روز و پس از هفت روز از آخرین نزدیکی جمعآوری شود برای انجام آزمایش مناسب نیست.
2-وجود تب در خلال سه روز پیش از انجام آزمایش، نتیجه را تحت تأثیر قرار میدهد.
3-آزمایش مایع منی بعد از بستن لولهها در مردان (وازکتومی) باید حداقل دو ماه پس از بستن لوله‌ها انجام شود و در طی 72ساعت پیش از انجام آزمایش نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی به هر علت دفع شود.
4-از ظرف شیشهای یا پلاستیکی تمیز، خشک و با دهانه گشاد فاقد ترکیبات دترجنت یا سایر مواد سمی که آزمایشگاه در اختیار شما قرار می دهد استفاده شود.
5-باید تمامی نمونه منی در ظرف مخصوص ریخته شود، زیرا چنانچه فقط قسمتی از نمونه در اختیار آزمایشگاه قرار داده شود باعث حصول نتیجه غیر واقعی خواهد شد.
6- قبل از ریختن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف، دمای آن به نزدیک درجه حرارت بدن (37 درجه سانتیگراد) برسد.
7-نمونه باید ترجیحا” در آزمایشگاه تهیه شود و چنانچه این امر ممکن نباشد، نمونه باید در مدت کمتر از 20 دقیقه به آزمایشگاه تحویل داده شود، بعد از 1ساعت نمونه قابل پذیرش نیست، لذا در هنگام تحویل نمونه به آزمایشگاه زمان دقیق جمعآوری آن باید به مسئول نمونه گیری اعلام گردد.
8-بهترین نمونه منی نمونهای است که از طریق تحریک مصنوعی و بدون استفاده از صابون و با دست کمی نمناک تهیه گردد( نمونه تهیه شده در داخل کاندوم برای آزمایش مناسب نیست).
9-از قرار دادن نمونه در دماهای کمتر از صفر درجه و بالاتر از 40 درجه سانتیگراد خودداری شود و تا زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه، در دمای نزدیک به حرارت بدن (ºC37) نگهداری شود (مثلا” در زیر بغل یا ظرف در دست باشد).
10- به دلیل آنکه مصرف برخی از داروهای گیاهی و شیمیایی با این آزمایش تداخل ایجاد می کند لطفا در صورت مصرف دارو در زمان آزمایش با پزشک معالج خود مشورت کنید و به آزمایشگاه هم اطلاع دهید.