دستورالعمل نمونه گیری تست تحمل گلوکز(GTT ) و تست قند 1 ساعته

* برای نمونه گیری حداقل 3 الی 4 ساعت باید در آزمایشگاه حضور داشته باشید و توصیه شده است که نمونه گیری بین ساعات 7 تا 9 صبح شروع شود .
* صبح روز نمونه گیری حداقل 8 الی 10 ساعت ناشتا باشید و مواد غذائی مصرف نکنید ولی میزان لازم آب بنوشید. 8 ساعت قبل از نمونه گیری از انجام فعالیت خودداری کنید و از مصرف قهوه و الکل و دخانیات خودداری کنید.
* در مورد مصرف دارو یا تزریق انسولین صبح روز آزمایش و طی 2 ساعت انجام آزمایش با پزشک معالج هماهنگ شود .
• شربت قندی و یا پودر گلوکز را که در اختیار شما قرار می گیرد را در یک لیوان آب حل کرده و باید سریع خورده شود زمان خوردن پودر قند نباید طولانی شود، در مدت 5 دقیقه بنوشیدو زمان را به خاطر داشته باشید.
• شربت قندی و یا پودر گلوکز را که در اختیار شما قرار می گیرد در یک لیوان آب حل کرده و باید سریع خورده شود زمان خوردن پودر قند نباید طولانی شود، در مدت 5 دقیقه بنوشیدو زمان را به خاطر داشته باشید.
• بعد از میل کردن شربت قند ممکن است دچار حالات سرگیجه ، لرزش ، عرق کردن و ضعف شوید که این حالات گذرا هستند ، ولی چنانچه این حالات به طول انجامد ، حتما” مسئول نمونه گیری را مطلع سازید.
• پس از اتمام نمونه گیری می توانید غذای عادی روزانه خود را میل نمایید.
• در برخی موارد طبق دستور پزشک پودر گلوکز 75 گرمی داده می شود و اگر پزشک قید نکرده باشد به روش زیر عمل می کنیم:
• بیماران حامله: : بعد از یك نمونهگیری ناشتا ،50گرم گلوكز بهصورت خوراكی مصرف و طبق دستور پزشک در زمان های 1 و 2 و 3 ساعت بعد از خوردن پودر گلوکز نمونه گیری انجام می شود.
• بیماران غیر حامله : : بعد از یك نمونهگیری ناشتا ،پودر گلوکز 75 گرمی در بالغین و g/kg 75/1 در اطفال (به ازای هر کیلو وزن کودک)و یا طبق دستور پزشک داده می شود.سپس در زمان های ناشتا ،60 دقیقه ، 120 دقیقه و 180 دقیقه بعد از خوردن پودر گلوکز نمونه گیری می شود.
• مگر بنا به درخواست پزشک در تعداد و ساعت های دیگری برای نمونه گیری درخواست شده باشد.
• بیمار نباید به غیر از آب چیزی مصرف نكند. فعالیت فیزیكی باید حداقل باشد و بعضی پیشنهاد میدهند بیمار در حالت خوابیده بماند. استفراغ یا اسهال ممكن است نتایج آزمایش را تغییر دهد.