دستورالعمل جهت انجام آزمایش کشت و کامل ادرار در خانم ها

این آزمایش جهت شناسایی عفونت های دستگاه ادراری انجام می گردد.بهتر است نمونه ادرار اول صبح که 8 ساعت در مثانه مانده و تغلیظ شده است مورد آزمایش قرار گیرد. در غیر اینصورت می توان از نمونه ادرار رندم یا تصادفی جهت بررسی و کشت استفاده نمود.
از نوشیدن زیاد مایعات اجتناب نمایید . مقدار آب مصرفی به طور معمول در زمستان 4-5 لیوان آب و در تابستان 5-6 لیوان است.
شيوه تميز نمودن و جمع¬آوري نمونه
• بهتر است در زمان پریود نمونه ادرار جمع آوری نشود مگر با دستور پزشک معالج باشد. • دست¬هاي خود را با آب و صابون كاملاٌ بشوييد.
• قبل از نمونه گيری بايد چين¬هاي پوست ناحيه تناسلي ( لب¬هاي واژن ) را باز كرده و مجراي خروج ادرار و نواحي اطراف آن را کاملا” با آب شستشو داده (درخانم ها شستشو مي بايست از جلوبه عقب يعني از واژن به سمت مقعد باشد) وخشک کنید. قسمت اول ادرار خود را بيرون ريخته و قسمت ميانی را در ظرف مناسب جمع آوری نمايند و قسمت آخر ادرار خود را نيز دور بريزند .قبل از اينكه ظرف جمع¬آوري نمونه را در برابر جريان ادرار قرار دهيد، صبر نماييد تا ادرار به خوبي جريان يابد و قسمت اول ادرار خود را به خارج ( داخل توالت ) بريزد( حدود 2 ثانیه ). درپوش ظرف جمع¬آوري نمونه را با نمایید وقسمت میانی ادرار خود جمع آوری نمایید و قسمت آخر ادرار دور ریخته شود ، دقت شود درپوش ظرف جمع آوری آلوده نشود.
• درپوش ظرف جمع¬آوري نمونه را روي آن بسته و كاملاٌ محكم نماييد.
• حداقل حجم نمونه باید 10 سی سی باشد. (2/1 ظرف نمونه گیری)
• اگر مقدار نمونه گرفته شده کم باشد به هیچ عنوان مجدد نمونه جدید را روی نمونه قبلی نریزید و از نمونه گیری ظرف جدید دریافت کنید.
• ظرف نمونه را در جاي مخصوص جمع¬آوري نمونه كه توسط آزمايشگاه تعيين شده قرار دهيد.
• چنانچه نمونه در خارج از آزمايشگاه تهيه شده ظرف را سريعاٌ پس از جمع¬آوري نمونه در جای خنک (یخچال) قرار داده و طی مدت 2 ساعت به آزمايشگاه تحويل دهيد.
• 3 روز قبل از آزمایش نباید از کرم واژینال استفاده شود.
• حداقل 3 روزقبل از انجام آزمایش داروی آنتی بیوتیک استفاده شود مگر با صلاحدید پزشک معالج. حتما آزمایشگاه در مورد داروهای مصرفی بیمار اطلاع داشته باشد.