HCV Viral load PCR
ژوئن 27, 2019
CFTR Mutation panel PCR
ژوئن 27, 2019

Testestrone Receptor PCR

Testestrone Receptor PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .