HCV PCR
ژوئن 27, 2019
Testestrone Receptor PCR
ژوئن 27, 2019

HCV Viral load PCR

HCV Viral load PCR

در بیماران مبتلا به هپاتیت C کاربرد دارد که روند درمان با بررسی تغییر میزان حضور ویروس کنترل میشود.