Free PSA ECL
ژوئن 27, 2019
Alpha FetoProtein ECL
ژوئن 27, 2019

CEA ECL

CEA ECL

پروتئینی است که بطورطبیعی در بافت گوارشی جنین وجود دارد. سطح CEA درسیگاریهای مزمن، در بیماریهای خوش خیم و بدخیم افزایش می یابد. ازاین رو این تست به عنوان یک آزمایش اختصاصی برای تشخیص کانسر نمی باشد.