پاتولوژی

پاتولوژی ( آسیب شناسی ) عبارتست از مطالعه اختلالات و تغییرات ساختاری بافت های بدن. در حقیقت این شاخه از علوم پزشکی در خصوص تاثیر بیماری ها و آسیب ها در سطح بافتی بحث می کند .
سیتولوژی نیز یکی از شاخه های پاتولوژی می باشد که برای تشخیص بیماری ها به بررسی سطحی سلول ها می پردازد . با بررسی سیتولوژی می توان انواع مختلف بدخیمی ها ر ا تشخیص داد