راهنمای تهیه نمونه جهت آزمایش اسکاچ

این آزمایش برای بررسی وجود تخم انگل انجام میشود بنابراین نیازی به مدفوع برای آزمایش ندارد. آمادگیهای لازم :
نمونه را صبح زود پیش از اینکه بیمار مدفوع نموده و یا استحمام کند تهیه نمایید.
نحوه تهیه نمونه :
* یک عدد لام شیشه ای از آزمایشگاه دریافت کنید.
* برای انجام نمونه گیری صبح زود قبل از آنکه بیمار از رختخواب بلند شود و اجابت مزاج نماید، یک قطعه چسب نواری را به طول پنج سانتیمتر از طرف چسبدار آن محکم به ناحیه مقعد چسبانده و فشار دهید سپس بعد از حدود 10 دقیقه چسب را بلند کرده تا در صورت وجود انگل یا تخم به سطح چسب دار نوار بچسبد.
* لام را در اولین فرصت و ترجیحا” در شیفت کاری صبح به آزمایشگاه ارسال کنید.