دستورالعمل جهت آزمایش مانتو (PPD)

1-محل تزریق توسط فردی که آزمایش را برای شما انجام می دهد با خودکار یا ماژیک روی پوست شما مشخص می شود . لطفا” در صورت پاک شدن یا کمرنگ شدن اثر خودکار آنرا مجددا” پررنگ نمایید تا در زمان خوانش مشکلی ایجاد نشود .
2- نتیجه آزمون بعداز 72-48 ساعت بایستی قرائت شود. در این مدت از استحمام، شستن دست و وضو خودداری نمایید. از آنجایی که آزمایش روی بدن فرد انجام می شود بدیهی است که حتما” خود شخص باید بعداز 48 الی 72 ساعت به آزمایشگاه مراجعه نماید. توجه شود که زمان انجام تزریق به گونه ای انتخاب گردد که زمان خوانش با روزهای تعطیل تداخل نداشته باشد. *حتی الامکان تا خواندن آزمایش به جای وضو گرفتن از تیمم استفاده کنید.
3-بعد از انجام تزریق ممکن است افزایش ضخامت، سفتی، خارش و هم چنین قرمزی در پوست ناحیه تزریق رویت گردد، محل تزریق آن را تحریک نکنید. لطفا” نگران نشوید. در صورت بروز هر یک از این واکنش ها کاری انجام ندهید فقط در روز مراجعه برای خوانش تست این واکنش ها را به مسئول نمونه گیری اطلاع دهید.
4-اگر در گذشته یا اخیرا” واکسن BCG زده اید، زمان تزریق واکسن را به بخش نمونه گیری اطلاع دهید.
5- چنانچه به دلایلی بعد از 72-48 ساعت مراجعه به آزمایشگاه برای شما به دلیل شرایط خاص مانند مسافرت یا دوری راه مقدور نمی باشد ،می توانید به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کرده و نتیجه تست را به صورت کتبی در همان روز و یا در روز جوابدهی به آزمایشگاه اطلاع دهد.
6-برای خانم حامله فقط با دستور کتبی پزشک معالج می توان این آزمایش را انجام داد.
7-در صورت مبتلا بودن به بیما ری های عفونی و یا سایر بیماری هایی که سبب نقص ایمنی می شوند قبل از انجام تست مسئولین آزمایشگاه را مطلع سازید.
8-در صورتی که در گذشته نتیجه آزمایش توبرکولین شما مثبت شده است حتما این موضوع را به آزمایشگاه اطلاع دهید.