دستورالعمل بیماران جهت آزمایش PT-PTT

* لازم به ذکر است که مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی(مانند آسپرین، ایبوپروفن، ایندومتاسین) از 7 الی 10 روز قبل از نمونه گیری در نتایج تأثیر می گذارد و مصرف داروها باید طبق نظر پزشک باشد.
*مصرف داروهای ضد انعقاد نظیر وارفارین و هپارین از 3 روز قبل از نمونه گیری در نتایج تأثیر می گذارد.
جهت انجام PTT در بیماران تحت درمان با هپارین بهترین زمان نمونه گیری 30 دقیقه تا 1 ساعت قبل از دوز بعدی هپارین می باشد.
*چنانچه بیمار دارو مصرف می کند حتما” در مورد داروهای مصرفی خود قبل از نمونه گیری با پزشک معالج مشورت نمایید.