دستورالعمل بیماران جهت آزمایش پرولاکتین

*برای نمونه گیری ، ترجیحاً 4 ساعت ناشتا باشید. * توصیه شده که زمان نمونه گیری صبح باشد. * طی 24 ساعت قبل از انجام آزمایش ، تماس جنسی و تحریک سینه انجام نشده باشد. * زمان مراجعه به آزمایشگاه حداقل 2 ساعت بعد از بیدار شدن باشد. * توصیه می شود در روز نمونه گیری از ورزش کردن و فعالیت بدنی شدید، خودداری شود. * در زمان نمونه گیری استرس نداشته باشید. * قبل از نمونه گیری به مدت 30 دقیقه آرام و بدون استرس در جایی بنشینید.