دستورالعمل تست تحمل گلوکز (GCT Test) (هفته 28-24 بارداری)

این تست برای غربالگری بانوان مبتلا به دیابت شیرین در دوران بارداری ( هفته 28-24 ) است . * برای آماده سازی و نمونه گیری حداقل 90 دقیقه وقت لازم است.
* ناشتا بودن برای این آزمایش ضروری نیست ولی باید از آخرین وعده غذایی حداقل 2 ساعت گذشته باشد.
* شربت قندی یا پودر گلوکز که به شما داده می شود حاوی 50 گرم گلوکز است. لطفا” ظرف مدت 5 دقیقه آن را میل کنید.
* وقتی شربت را میل کردید ساعت را به یاد داشته باشید تا در زمان مناسب تعیین شده در درخواست آزمایش شما نمونه گیری انجام شود.
* بعد از میل نمودن شربت، تا زمان نمونه گیری از خوردن و ورزش کردن خودداری کنید. نوشیدن آب در مقدار کم ممانعتی ندارد.