آزمایش ادرار 24 ساعته Urine Volume(24 hr)

آزمایش ادرار 24 ساعته Urine Volume(24 hr)  میزان ادراری را که بدن شما روزانه تولید می کند اندازه گیری می کند و آنچه در ادرار شما وجود دارد را تجزیه و تحلیل می کند. این یک روش غیر تهاجمی است که بدون درد یا ناراحتی است. این آزمایش ساده معمولاً به تشخیص مشکلات مربوط به عملکرد کلیه کمک می کند.

چرا به آزمایش حجم ادرار 24 ساعته نیاز دارم؟

در صورت مشکوک بودن به بیماری کلیوی پزشک شما ممکن است این آزمایش را تجویز کند  یا اگر حجم ادرار غیرطبیعی زیادی تولید می کنید، وضعیتی به نام پلی اوری. پلی یوری در دیابت بی مزه ظاهر می شود، یک وضعیت غیر معمول که زمانی رخ می دهد که کلیه های شما نتوانند آب را ذخیره کنند.

حجم ادرار نیز به عنوان بخشی از آزمایش کلیرانس کراتینین، آزمایش ادرار کورتیزول، آزمایش پروتئین ادرار 24 ساعته یا هر آزمایش دیگری که مقدار ماده ای را که در یک دوره 24 ساعته دفع می شود اندازه گیری می کند.

شما ممکن است فقط این آزمایش را انجام دهید، یا ممکن است آن را همراه با روش های دیگر انجام دهید. این آزمایش می تواند به پزشک شما کمک کند تا تشخیص دهد آیا شما به بیماری کلیوی مبتلا هستید یا خیر.