آزمایش آنتی بادی Anti-Musk

آزمایش آنتی بادی Anti-Musk برای کمک به تشخیص میاستنی گراویس (MG) در افرادی که علائم و نشانه‌های مرتبط با MG دارند، اما برای آنتی‌بادی‌های AChR منفی هستند، استفاده می‌شود.

آزمایش برای تشخیص MG از سایر شرایطی که ممکن است علائم مشابهی مانند خستگی مزمن و ضعف عضلانی ایجاد کند، استفاده می شود.