دستورالعمل نمونه ادرار آزمايشات كشت و آنتي بيوگرام در اطفال (نوزادان)

*درابتدا ناحيه تناسلي طفل يا نوزاد را با آب و صابون شستشو مي دهند،به گونه اي كه هيچ روغن، پودر بچه و صابون هاي حاوي لوسيون روي پوست محل شسته شده باقي نماند.بهتر است خشک شدن محل شستشو در هوای آزاد صورت گیرد و از حوله ،دستمال و مانند آن استفاده نشود.
* در مورد نوزاد پسر شستن آلت تناسلي و اطراف آن كافي است ولي در مورد نوزادان دختر بهتر است جریان شستشو از سمت ناحيه تناسلي و اطراف آن به سمت مقعد باشد.
* كيسه مخصوص جمع¬آوري ادرار نوزادان يا اطفال را به طور محكم به ناحيه تناسلي كودك بچسبانيد.
* فوراً پس از ادرار نمودن نوزاد (كودك) به ¬داخل كيسه جمع¬آوري، نمونه را از كيسه به داخل ظرف مخصوص و استريل ادرار منتقل نماييد. توجه : این کیسه نباید بیش از 45 دقیقه به مجرای ادرار متصل باشد .
* برای وصل کردن کیسه ادرار استریل برای نوزاد پسر، لایه محافظ روی کیسه ادرار جدا می کنیم و آلت تناسلی درون سوراخ کیسه قرار می گیردو محل چسب دار به اطراف محل آلت تناسلی چسبانده می شود.
*برای وصل کردن کیسه ادرار استریل برای نوزاد دختر ، لایه محافظ کیسه را جدا می کنیم و از قسمت تحتانی روی و اطراف ناحیه تناسلی را کشیده تا چین های پوست باز شده و کیسه در اطراف این چین ها چسبیده باشد ،دقت شود تا کیسه در تمام قسمت ها چسبیده شده باشد.
*وقتی حدود 10-15 میلی لیتر ادرار جمع شد سر آن را تا کرده و به آزمایشگاه انتقال دهید . * حداقل حجم نمونه باید 10 سی سی باشد( که بر روی کیسه ادرار مدرج است).
*بیمار حداقل 3 روز قبل از انجام آزمایش نباید آنتی بیوتیک مصرف کند (مگر با صلاحدید پزشک معالج.)
* حتی الامکان توصیه می شود که خود پرسنل نمونه گیری والدین کودک را در چسباندن کیسه ادرار راهنمایی کرده و کمک کنند.
* نكته مهم : چنانچه بیمار دارو مصرف می کند حتما”در مورد داروهای مصرفی خود قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه مشورت نمایید.