Urine Protein (12 hr)
ژوئن 27, 2019
Urine Volume(24 hr)
ژوئن 27, 2019

Urine Micro Alb ( 24hrs)

Urine Micro Alb ( 24hrs)

تست آلبومین ادرار برای مانیتور کردن افرادی که به بیماری های مزمن مانند دیابت و افزایش فشار خون مبتلا هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

طراحی سایت