urine Copper Random
ژوئن 27, 2019
Urine Calcium ( Random )
ژوئن 27, 2019

Urine Hemosiderin

Urine Hemosiderin

ادرار قهوه ای به همراه همولیز درون رگی مزمن رخ می‌دهد، که در طی آن هموگلوبین از گلبول‌های قرمز در مقادیری فراتر از ظرفیت اتصالی هاپتوگلوبین به درون خون آزاد می‌شود. هموگلوبین اضافه به درون کلیه‌ها فیلتر می‌شود و از ادرار دفع می شود .

طراحی سایت