Levetiracetam(Keppra)
ژوئن 27, 2019
Urethral Discharg. C & S
ژوئن 27, 2019

urethral discharge direct smear

discharge direct smear

در صورت سوزش،خارش و یا ترشحات غیر عادی یا مشکوک بودن به بیماریهای مقاربتی در مردان از مجرای ادراری-تناسلی این تست انجام می شود.