urethral discharge direct smear
ژوئن 27, 2019
Vaginal Direct Smear
ژوئن 27, 2019

Urethral Discharg. C & S

Urethral C & S

در صورت سوزش،خارش و یا ترشحات غیر عادی یا مشکوک بودن به بیماریهای مقاربتی در مردان از مجرای ادراری-تناسلی این تست انجام می شود.