Mycoplasma H.culture
ژوئن 27, 2019
Stool Examination (x1)
ژوئن 27, 2019

Ureaplasma U. Culture

Ureap Culture

تشخیص عفونت های اوره آ پلاسما در واژن و به ویژه در سرویکس زنان و همچنین در دستگاه تناسلی مردان می باشد.