Uric Acid
ژوئن 27, 2019
Cholesterol
ژوئن 27, 2019

Triglycerides

TG

تری گلیسیرید نوعی چربی است که منبع انرژی برای بدن به حساب می آید . قسمت عمده مولکول های تری گلیسیرید در بافت های چربی و بخشی از آن برای تامین انرژی مورد نیاز بدن در جریان خون وجود دارد .