TIBC
ژوئن 27, 2019
Albumin
ژوئن 27, 2019

Total Protein

Protein(A/G)

پروتئین ماده اصلی ساختمان، سلول ها و بافتهای بدن است که برای رشد و نمو لازم بوده و بخش عمده اکثر بافتها ، آنزیمها و هورمونها را تشکیل می دهد .

طراحی سایت