Dihydrotestosterone
ژوئن 27, 2019
Free Testosterone
ژوئن 27, 2019

Testosterone ECL

Testosterone ECL

اندازه گیری سطح Testosterone برای بررسی صفات جنسی مبهم، بلوغ زودرس، سندرومهای مردانگی در زنان و ناباروری مردان استفاده می شود. همچنین این آزمون بعنوان یک شاخص توموری برای برخی ازتومورهای نادرتخمدان و بیضه بکارمی رود.