تعیین وقت نمونه گیری در منزل

لطفا اطلاعات خواسته شده در جدول زیر را تکمیل کنید تادر اسرع وقت مسئولین ازمایشگاه با شما تماس حاصل فرمایند.

  نام و نام خانوادگی (الزامی)

  تاریخ تولد(روز/ماه/سال)

  علت مراجعه به پزشک

  قد و وزن

  داروهای مورد استفاده در حال حاضر:

  تلفن منزل

  شماره همراه

  عکس نسخه