DAZ (1-4) PCR
ژوئن 27, 2019
Protein C Full Mut. PCR
ژوئن 27, 2019

RXFP2 PCR

RXFP2 PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .