Folic Acid ECL
ژوئن 27, 2019
Vit C
ژوئن 27, 2019

ROMA

ROMA

با اندازه گیر ی مارکر CA125 و HE4 می توان ریسک ابتلا به سرطان تخمدان را تخمین زد.