Estrogen ( Estradiol ) ECL
ژوئن 27, 2019
Unconjugated Estriol ( UE3)
ژوئن 27, 2019

Prolactin ECL

PRL ECL

هورمونی است که که توسط بخش قدامی غده هیپوفیز تولید می شود.ترشح پرولاکتین توسط دوپامین تنظیم و مهار می شود به طور طبیعی در مردان و زنان غیر باردار این هورمون به مقدار کم وجود دارد. وظیفه اصلی پرولاکتین تحریک تولید شیر بعد از زایمان است.

طراحی سایت