PAF I PCR
ژوئن 27, 2019
POF 10 mutation PCR
ژوئن 27, 2019

PAF II PCR

PAF II PCR

جهش در این ژن می تواند باعث سقط مکرر یا ناباروری ، افزایش سطح هموسیستئین و یا نقص لوله عصبی جنین ( آننسفالی) شود .