RNA polymerase 1 Mutation
ژوئن 27, 2019
PAF II PCR
ژوئن 27, 2019

PAF I PCR

PAF I PCR

جهش در این ژن می تواند باعث سقط مکرر یا ناباروری ، افزایش سطح هموسیستئین و یا نقص لوله عصبی جنین ( آننسفالی) شود .