Alpha Fodrin ( IgA )
ژوئن 27, 2019
MPL PCR
ژوئن 27, 2019

Osteocalcin (N-mid)

Osteocalcin (N-mid)

استئوکلسین یک پروتئین کوچک است که از استئوبلاست ها ترشح می شود و غیر کلاژنی می باشد که به طور اختصاصی با کلسیم باند می شود و وابسته به ویتامین K است . بررسی استئوکلسین در تشخیص استئوپورزیس و هابپرکلسمی اهمیت دارد .