Anti Cardiolipin (IgM)
ژوئن 27, 2019
C1Q
ژوئن 27, 2019

NSE

NSE

نقش ثابت شده اي در غربالگري يا رديابي زودهنگام بيماري هاي نئوپلاستيک ندارد.به نظر می رسد NSE سرم مارکر نسبتا اختصاصي براي سرطان سلول کوچک ريه باشد و نشان داده شده که براي مونيتورينگ درمان و پيشگويي عود مبتلايان به اين سرطان مفيد بوده است.