Fungi Direct Smear
ژوئن 27, 2019
Ureaplasma U. Culture
ژوئن 27, 2019

Mycoplasma H.culture

Mycop.culture

تشخیص عفونت های مایکوپلاسما در واژن و به ویژه در سرویکس زنان و همچنین در دستگاه تناسلی مردان می باشد.