HAV RNA PCR
ژوئن 27, 2019
P53 PCR
ژوئن 27, 2019

Listeria PCR

Listeria PCR

بیماری لیستریوز توسط عامل لیستریا ایجاد میشود که موجب آنسفالیت یا سپتی سمی ، مننژیت اولیه و همچنین در زنان باردار موجب سقط میشود.