Leptospira IgM
ژوئن 27, 2019
HEV IgM
ژوئن 27, 2019

Leptospira IgG

Leptospira IgG

تشخیص آنتی بادی علیه لپتوسپیرا . لپتوسپيروز بيماري مشترک بين انسان و حيوان مي باشد. عفونت در انسان عمدتا در تابستان و پايييز اتفاق مي افتد.