D-Dimer
ژوئن 27, 2019
cystatin C
ژوئن 27, 2019

Lead level

pb

سطح سرب خون جهت تعيين مواجهه اخير با سرب اندازه گيري مي شود. اطفال خطر بالاتري براي مسموميت با سرب دارند چراکه ممکن است تا ٥٠ درصد از سرب دريافت شده از رژيم غذايي را جذب کنند.