ASCA IgA
ژوئن 27, 2019
Androgen Receptor-1 PCR
ژوئن 27, 2019

IL-6 PCR

IL-6 PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .