IgG subclass 1
ژوئن 27, 2019
IgG subclass 3
ژوئن 27, 2019

IgG subclass 2

IgG 2

بررسی زیر گروه های ایمیونوگلوبولین IgG

طراحی سایت