Amphetamines(AMP)
ژوئن 27, 2019
CMV Ag(PP65)
ژوئن 27, 2019

HPV PCR 6-11-16-18-26-31-33-35-39-40

HPV PCR 6-11-16-18-26-31

بیشتر از همه در زمان آمیزش و در زمان تماس مستقیم پوست منتقل می شود.اوصولا بدون علامت هستند.اما عامل زگیل های پوستی، زگیل های تناسلی، و بعضی سوش های آن موجب سرطان دهانه رحم میشوند.