HBS-Ab ECL
ژوئن 27, 2019
HBe-Ag
ژوئن 27, 2019

HIV-P24

HIV-P24

شناسایی عامل بیماری ایدز یا سندرم نقص ایمنی در خون یا مایعات بدن است. پيدا کردن آنتي ژن P٢٤ در سرم اهداکنندگان خون، زمان مورد نياز جهت پيدا کردن آلودگي با HIV را تا ٢ هفته پس از آلودگي اوليه کوتاه مي کند.

طراحی سایت