Hematology

خون شناسی یا هماتولوژی به مطالعه یاخته های خونی، انعقاد خون و فرایند خونسازی می پردازد. این علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهای خونی، پیش سازهای سلولهای خونی را در مغز استخوان، ساختارهای شیمیایی پلاسما و عمل پلاکتها را بررسی می کند .
خون شناسی با رشته های مختلف پزشکی و علوم پایه از جمله ایمنی شناسی، ژنتیک مولکولی و ژنتیک پزشکی و انسانی ارتباط نزدیک دارد .
اجزای خون شامل سلولهای خون و سلول های مغز استخوان می باشد. با بررسی سلولهای خون می توان انواع کم خونی، عفونت ، هموفیلی ، اختلالات پلاکتی ، لوسمی ها و... را تشخیص داد.
در این آزمایشگاه نمونه بیمار در لوله های وکیوم حاوی ضد انعقاد با استفاده از سیستم Vaccutainer گرفته می شود.
هر روز در ابتدای کار چندین مرحله کنترل کیفی روزانه انجام می شود و در صورت کالیبر بودن دستگاه و خوانش مناسب کنترل ها، نمونه ها انجام می شوند. لازم به ذکر است که در حین انجام تستها به صورت پیوسته و متناوب کنترل های مختلف انجام می گیرند تا احتمال خطا در جواب به حداقل برسد.
از نمونه برروی اسلاید شیشه ای اسمیر تهیه شده و پس از رنگ آمیزی، سلولها از نظر مورفولوژی و حضور یا عدم حضور سلولهای نابالغ مورد بررسی دقیق میکروسکوپی قرار می گیرند. جواب ها پس از بررسی کلی توسط مسئول فنی آماده تحویل به بیمار می باشد.
این بخش با بهره گیری از نیروی مجرب و متخصص، مجهز بودن به دستگاه های پیشرفته و اتوماتیک، انجام کنترل کیفی روزانه به منظور صحت و دقت آزمایشات و شرکت در برنامه های کنترل کیفی خارجی و داخلی برای آزمایشات، کارایی خود را به بهترین نحو نشان داده است.