Hematology

هماتولوژی علم مطالعه خون و اختلالات خون است.هماتولوژیست ها در زمینه بیماریهای خون و اجزای خون تخصص دارند.اجزای خون شامل سلولهای خون و سلول های مغز استخوان می باشد. با بررسی سلولهای خون می توان انواع کم خونی، عفونت ، هموفیلی ، اختلالات پلاکتی ، لوسمی ها و... قابل تشخیص هستند.
در این آزمایشگاه بعد از پذیرش، نمونه بیمار در لوله های وکیوم حاوی ضد انعقاد توسط نمونه گیر با استفاده از سیستم Vaccutainerگرفته شده و به بخش هماتولوژی تحویل داده می شود.
در هر روز در ابتدای کار چندین مرحله کنترل کیفی روزانه انجام می شود و در صورت کالیبر بودن دستگاه و خوانش مناسب کنترل ها، نمونه ها به دستگاه داده می شوند. لازم به ذکر است که در حین انجام تستها به صورت پیوسته و متناوب کنترل های مختلف انجام می گیرند تا احتمال خطا در جواب به حداقل برسد. نمونه ها پس از همگن شدن توسط دستگاه Sysmex از نظر تعداد گلبولهای قرمز، گلبولهای سفید ، پلاکت، میزان هموگلوبین و سایر پارامتر های خونی بررسی می شوند.
از نمونه برروی اسلاید شیشه ای اسمیر تهیه شده و پس از رنگ آمیزی، سلولها از نظر مورفولوژی و حضور یا عدم حضور سلولهای نابالغ مورد بررسی دقیق میکروسکوپی قرار می گیرند. جواب ها پس از بررسی کلی توسط مسئول فنی آماده تحویل به بیمار می باشد.
طراحی سایت