CMV DNA Viral load
ژوئن 27, 2019
Factor V Panel-5 mutation
ژوئن 27, 2019

HBV Viral load

HBV Viral load بيمه

در بیماران مبتلا به هپاتیت B کاربرد دارد که روند درمان با بررسی تغییر میزان حضور ویروس کنترل میشود.