NR5A1 PCR
ژوئن 27, 2019
AMH PCR
ژوئن 27, 2019

HBc Ab IgM

HBc Ab IgM

اين تست آنتي بادي هاي توليد شده عليه ويروس هپاتيت C را در خون شناسايي مي کند.