HBe-Ab
ژوئن 27, 2019
H.A.V. (IgM)
ژوئن 27, 2019

H.A.V(total)

HAV(total)

يک بيماري حاد خود محدود شونده است که با تب، زردي بي اشتهايي و اسهال تظاهر پيدا مي کند. آنتي بادي IgM اختصاصي هپاتيت A در هپاتيت A حاد و در زمان استقرار باليني علائم ظاهر شده و معمولا ٣ تا ٦ ماه باقي مي ماند