Growth Hormone 60 min Drug
ژوئن 27, 2019
۱۷OH-progestron
ژوئن 27, 2019

Growth Hormone 90 min Drug

GH 90 Min

هورمون رشد توسط غده هیپوفیز ترشح می شود.ترشح این هورمون در طول شبانه روز تناوبی است و ترشح آن در طول شب به حداکثر می رسد. این هورمون برای رشد و تکامل طبیعی کودکان ضروری است و رشد طولی استخوانها را از زمان تولد تا هنگام بلوغ کنترل می کند.

طراحی سایت