Blood Group
ژوئن 27, 2019
T3 ECL
ژوئن 27, 2019

Fibrinogen

Fibrinogen

فیبرینوژن عمدتا به تشخیص موارد مشکوک به اختلالات خونریزی دهنده کمک می کند، همچنین فیبرینوژن یکی از فاکتورهای واکنش دهنده فاز حاد است و بیماری هایی که منجر به آسیب و التهاب بافتهای بدن می شود باعث افزایش سطح فیبرینوژن می شود.

طراحی سایت