جایگزین داروهای ضد افسردگی را بشناسید و خودتان را نجات دهید!
دسامبر 20, 2017
Glucose(2hrs.p.p)
ژوئن 27, 2019

Fasting Blood Sugar

FBS

تعیین مقدار گلوکز یا به اصطلاح قند خون در سرم به عنوان مهمترین منبع انرژی سلولی یکی از فاکتورهایی می باشد که مورد تقاضای پزشکان و بیماران قرار می گیرد

طراحی سایت