منشور اخلاقی آزمایشگاه

منشور اخلاقی آزمایشگاه آرژانتین
یکی از اهداف اصلی و مسئولیت های مهم آزمایشگاه آرژانتین تأمین رضایت آگاهانه مشتریان می باشد و از مهمترین وظایف این آزمایشگاه، دادن اطلاعات و آگاهی کامل به مشتریان در ارتباط با حقوق مادی و معنوی خود نسبت به آزمایشگاه می باشد، که می تواند سطح خواسته های منطقی و غیر منطقی مشتریان نسبت به آزمایشگاه را روشن نماید. استاندارد خدمات آزمایشگاهی مورد استفاده در این آزمایشگاه ISO-9001، الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت و بهره گیری از الزامات فنی و مدیریتی ISO-15189 می باشد.
منشور ذیل به عنوان منشور اخلاقی آزمایشگاه آرژانتین توسط مدیریت آزمایشگاه آقای دکتر علی شاه حسینی طرح ریزی گردیده و اجرای آن در تعهد تمامی مدیران و کارکنان این آزمایشگاه می باشد:
۱-حق مراجعین به آزمایشگاه در حفظ شأن و احترام آنها توسط کارکنان ، درک شرایط خاص روحی و جسمی آنان و احترام به ارزش ها و اعتقادات فرهنگی و مذهبی
۲-حق مراجعین در دریافت اطلاعات کامل در ارتباط با هزینه و تعرفه آزمایشات
۳-حق مراجعین در دریافت اطلاعات کامل در ارتباط با شرایط قبل از آزمایش و نحوه آماده سازی اولیه
۴-حق مراجعین در دریافت راهنمائی و اطلاعات کامل در ارتباط با آزمایشاتی که در این مرکز انجام نمی شود.
۵-رعایت حریم خصوصی و اطلاعات شخصی بیمار
۶-حق مراجعین در دریافت قبض پذیرش و جوابدهی همراه با اطلاعات کامل ثبت شده
۷-حق مراجعین آزمایشگاه جهت کسب اطلاع درباره عوارض نمونه برداری
۸-حق دریافت اطلاعات اضافی و جانبی در یک محدوده خاص در صورتی که از گروه کادر پزشکی باشند.
۹-حق مراجعین در ارتباط با اطلاع از تداخلات دارویی رایج بر نتایج آزمایشگاهی
۱۰-حق مراجعین جهت دریافت جواب اورژانس در حداقل زمان ممکن و تعیین شده توسط آزمایشگاه
۱۱-حق مراجعین جهت تسریع در انجام برخی آزمایشات در شرایط خاص
۱۲-اطلاع رسانی فوری نتایج آزمایشاتی که در محدوده بحرانی قراردارند به بیمار یا پزشک معالج
۱۳-اطلاع رسانی تلفنی و به موقع به مراجعینی که جواب آزمایشات آنها در موعد مقرر آماده نگردیده است.
۱۴-حق مراجعین آزمایشگاه جهت اطلاع از تکرار نمونه گیری و در صورتی که علت تکرار ناکافی بودن نمونه باشد آزمایشگاه ملزم به اطلاع رسانی تلفنی سریع به مراجعین می باشد.
۱۵-آزمایشگاه ملزم است جهت بیماران سالمند بالای ۶۵ سال و معلول جسمی و حرکتی تسهیلات ویژه ای در حوزه پذیرش و نمونه گیری فراهم کند(ویلچر، آسانسور، خونگیری در منزل، پذیرش خارج نوبت و تسریع در جوابدهی در حد امکان و …….)
۱۶-حق مراجعین جهت نمونه گیری در یک فضای ایزوله و مجزا
۱۷-حق مراجعین در انتخاب اولیه فرد نمونه بردار مجرب در صورت عدم اعتماد به فرد تعیین شده
۱۸-حق درخواست تعویض نمونه بردار یا یک نمونه بردار مجرب در صورت دو نوبت نمونه گیری ناموفق
۱۹-حق مراجعین در دریافت اطلاعات از نمونه بردار جهت پیشگیری از کبودی زیر جلدی در محل نمونه برداری
۲۰-حق بیمار جهت حداقل زمان انتظار در حوزه پذیرش و جوابدهی
۲۱-حق مراجعین در استفاده از تسهیلات رفاهی مناسب در پذیرش و نمونه برداری از جمله سرویس بهداشتی پاکیزه و استاندارد و صندلی مناسب انتظار
۲۲-حق مراجعین در دریافت کلیه وجه پرداخت شده در صورت قطعی شدن ارائه جواب نادرست توسط آزمایشگاه
۲۳-حفظ حقوق بیماران ناشنوا، نابیناو فاقد قدرت تکلم
۲۴-رعایت ارزش های اخلاقی و فرهنگی خصوصا” عدم رفتار تبعیض آمیز با بیماران بی بضاعت و مستمند، اقلیت مذهبی، رنگین پوست یا دارای بیماری خاص(نظیر ایدز و هپاتیت)
۲۵-حق بیماران در برخورداری از محیطی کاملا” آرام همراه با زیباییهای بصری ویژه
۲۶-حق انتخاب و تصمیم گیری بیمار به صورت آزادانه و آگاهانه، مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع
۲۷-اطلاع و آگاهی مراجعین آزمایشگاه از محدوده خواسته های غیر منطقی و غیر مجاز از آزمایشگاه که برخی موارد آن شامل:
اصرار بر دریافت شفاهی و تلفنی نتایج آزمایش، استفاده از دفترچه درمانی افراد غیر، اصرار بر پذیرش نسخ معیوب توسط آزمایشگاه(نسخ دارای خط خوردگی و بدون پشت نویسی پزشک یا تاریخ مخدوش یا دو رنگ بودن موارد نوشته شده در نسخ…..)، توهین و بی احترامی به متصدیان پذیرش و جوابدهی و نمونه برداری بدون هیچ دلیل محکمه پسند، بیان اعتراض با صدای بلند در فضای عمومی آزمایشگاه که موجبات آزردگی و ناراحتی سایرین گردد، بیان اعتراض و بحث بیهوده با افراد غیر مسئول در فضای عمومی آزمایشگاه، عدم رعایت دقیق زمان مراجعه جهت گرفتن جواب مکرر در موارد خاص، عدم رعایت شرایط سالمندان و افراد بد حال که آزمایشگاه ملزم به نمونه برداری خارج از نوبت آنان می باشد.

موسس و مدیریت آزمایشگاه آرژانتین
دکتر علی شاه حسینی

طراحی سایت